Korepetycje

Pomoc w bieżącej nauce

WIĘCEJ
pomoc w nadrabianiu zaległości, poprawianiu ocen niedostatecznych
pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału
przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, klasówek, testów
dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb Ucznia, Jego predyspozycji i tempa pracy

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

WIĘCEJ
gruntowna powtórka całego materiału
nauka strategii egzaminacyjnych
nauka efektywnego zarządzania czasem na egzaminie
praca z arkuszami egzaminacyjnymi
próbne testy sprawdzające postępy w nauce

Przygotowanie do matury podstawowej

WIĘCEJ
gruntowna powtórka całego materiału
nauka strategii egzaminacyjnych
nauka efektywnego zarządzania czasem na egzaminie
praca z arkuszami maturalnymi
próbne matury sprawdzające postępy w nauce

Przygotowanie do matury rozszerzonej

WIĘCEJ
gruntowna powtórka całego materiału
nauka strategii egzaminacyjnych - nauka efektywnego zarządzania czasem na egzaminie
praca z arkuszami maturalnymi
próbne matury sprawdzające postępy w nauce

Przygotowanie do konkursów i olimpiad

WIĘCEJ
praca z Uczniem wybitnie zdolnym
rozwijanie pasji i zainteresowań z poszczególnych przedmiotów szkolnych
pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych

Indywidualna nauka języków obcych

WIĘCEJ
szybka i efektywna nauka języków obcych
konwersacje z doświadczonymi Lektorami
przygotowanie do certyfikatów językowych
nauka dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, klientów biznesowych

Pomoc studentom

WIĘCEJ
pomoc w nadrobieniu zaległości ze szkoły średniej
pomoc w zaliczeniu przedmiotu
przygotowanie do sesji i sesji poprawkowej

Edukacja domowa

WIĘCEJ
wsparcie Rodziców w procesie nauczania w domu
przygotowanie do egzaminu całorocznego z każdego przedmiotu
rozwijanie pasji i zainteresowań Dziecka
Przedmioty
W naszej ofercie znajdziecie Państwo korepetycje na każdym poziomie (w tym akademickim) z takich przedmiotów szkolnych jak: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia oraz z następujących języków obcych – języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.

zajęcia indywidualne

zajęcia u nauczyciela lub z dojazdem (w wybranych lokalizacjach)

zajęcia w formule on-line

Matematyka

Chemia

Biologia

Historia

WOS

Logopedia

j.Polski

j. Angielski

j. Rosyjski

j. Hiszpański

j. Niemiecki

j. Francuski

Fizyka

Geografia

Statystyka

Informatyka

Mechanika

elektrotechnika

Doradztwo zawodowe

Formularz

Masz pytania? Skontaktuj się, a my udzielimy Ci odpowiedzi.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach 14.06-30.06.2024 firma będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W tym czasie zapisy na zajęcia w wakacje i od września możliwe jedynie za pośrednictwem formularza ZAPISZ SIĘ ONLINE
W dniach 01.07-03.07.2024 skontaktujemy się ze wszystkimi zapisanymi w czasie naszej nieobecności osobami.