Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza EDU-MAG

O nas

Od 2021 roku jesteśmy placówką oświatową, która została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „EDU-MAG”.

Głównym celem działalności Placówki jest podniesienie poziomu wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu przedmiotów szkolnych na etapie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, jak również poszerzenie ogólnej wiedzy logicznej wśród dzieci i młodzieży.

Do szczególnych zadań Placówki należą:

Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawczea „EDU-MAG”